Regulamin umieszczania ogłoszeń w serwisie podziel.pl

§1. Zasady ogólne

Zamieszczanie ogłoszen dokonane jest w oparciu o niniejszy regulamin.

Serwis podziel.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, dołączonych do nich elementów graficznych oraz treści komunikatów przesyłanych przez internautów z formularza kontaktowego.

Portal podziel.pl nie moze zapewnić, ze kazda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Nie jest również w stanie weryfikowac wiarygodnosc osób korzystajacych z serwisu. Użytkownik dokonuje transakcji na wlasne ryzyko.

Użytkownik zgadza sie, ze portal podziel.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za szkody powstale w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowanie jednej ze stron transakcji.

Użytkownik dokonujac sprzedazy lub zakupu za pośrednictwem serwisu musi byc osobą pełnoletnią.

Zamieszczona oferta będzie ważna przez ilość dni wybranych w formularzu (14 lub 28 dni).

Gdy ogłoszenie straci ważność(użytkownik nie przedłuży ogłoszenia) oferta będzie nadal widoczna w systemie, ale będzie oznaczona jako nie aktywna.Wszelkie dodatkowe ustawienia, takie jak usuwanie, edycja i dodawanie nowych ogłoszeń mozna dokonac za pomocą panelu administracyjnego po ówczesnych zalogowaniu się. Login to adres e-mail podany przy rejestracji, a hasło zostaje automatycznie wygenerowane i przesłane poczta przy pierwszej rejestracji.

§2. Zasady umieszczania ogłoszeń.

Umieszczanie ogłoszen dokonywane jest za pomoca formularza dostepnego na stronie serwisu.

Zabrania sie umieszczania wielu identycznych ogłoszeń.

Użytkownik zamieszczając ogłoszenie ponosi pełna odpowiedzialność za jego treść.

Zabronione jest wprowadzanie do obrotu towarów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególnosci pochodzacych z przestepstwa.

Ogłoszenie nie może byc sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia spolecznego. Jezeli warunek ten nie jest spełniony, serwis podziel.pl odmawia publikacji ogłoszenia.

Serwis podziel.pl ma także prawo odmówić publikacji ogłoszenia, jeżeli jego treść lub dołaczone do niego elementy graficzne sa sprzeczne z charakterem serwisu.W przypadku stwierdzenia, ze treść ogłoszenia - materiału narusza postanowienia niniejszego regulaminu, podziel.pl zastrzega sobie prawo do usuniecie takiego ogłoszenia.

§3. Zasady korzystania z forum.

Uczestnictwo w forum jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Dostęp do forum jest bezpłatny i posiadają go wszyscy użytkownicy sieci Internet.

Uczestnik forum publikuje swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Serwis podziel.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na forum.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników forum wypowiedzi naruszających obowiązujące prawo, zasady współżycia społecznego lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, oraz wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

Niedopuszczalne jest również zamieszczanie wypowiedzi, które: * zawierają linki do prywatnych stron www, * zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, * są reklamami, spamem lub stanowią ofertę, zaproszenie do rokowań lub zaproszenie do składania ofert, * nie mają nic wspólnego z komentowanym tematem.

podziel.pl zastrzega sobie prawo do blokowania i usuwania wypowiedzi naruszających ograniczenia zawarte w wyżej wymienionych punktach.§4. Dane osobowe

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 Dz. U. Nr 133, poz. 883 użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie jego danych osobowych w celu przedstawienia oferty oraz na ich wykorzystanie w naszej bazie.

Użytkownik ma prawo wgladu, korekty, usuniecia oraz kontroli swoich danych osobowych.

Zgodnie z Ustawą o swiadczeniu uslug droga elektroniczna z dn. 18. 07. 2002, Dz. U. Nr 144 poz. 1204 użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji wysylanych przez serwis podziel.pl na swój adres elektroniczny lub numer telefonu.

Chęć usunięcia swoich danych z naszej bazy użytkownik może zgłosić listownie na adres kontakt@podziel.pl lub klikając "usuń konto" po zalogowaniu się na stronie.